Què és la mosca soldat negra?

 • La mosca soldat negra és una espècie de dípter braquícero de la família Stratiomyidae originària d'Amèrica, però que s'ha estès pel sud d'Europa, Àfrica, Àsia i illes del Pacífic.
 • La forma adulta s'assembla a una abella, però sense fibló. No fan soroll quan volen, no mosseguen, no mengen i no porten cap tipus de patogen.
 • Mengen tot el que se'ls ofereix.
 • Les seves larves tenen una longitud d'1-4cm, amb un gruix de 0.5mm i presenten un color que passa de blanquinós a marró fosc-negre.
 • Poden viure dins el compostador en la seva fase larvària segons les condicions de temperatura i humitat que hi hagi dins d'aquest.

Cicle de Vida

 • El seu cicle de vida (ou, larva, pupa i adult) és de 3 setmanes.
 • El cicle de vida comença quan la femella posa els ous al costat d'un dipòsit de restes orgàniques humits i rics en nutrients.
 • La incubació dels ous és de 3 a 4 dies i després passen a un estat larvari, sense potes ni ales i només amb la boca en un extrem i amb una sortida de material pretractat per a ser descompost per altres organismes de l'altra.
 • En condicions ideals, la larva pot madurar en 10 dies, quan ja tenen els teixits desenvolupats i han emmagatzemat prou reserves com per dur a terme la metamorfosi.
 • Com la majoria d'espècies de papallones, la fase adulta és exclusivament sexual, sense dents, ja que no mengen, amb una fase alada on l'únic que es porta a terme és l'aparellament i, en el cas de la femella, trobar el millor lloc on deixar els seus ous. Els adults moren ràpidament i només tenen un període de 5-8 dies per aparellar-se, trobar un lloc per posar els ous i posar-los. És per això que sempre serà molt difícil tenir una colònia de mosques soldat adultes al compostador.

Quan apareix?

 • Apareix quan una femella adulta de mosca soldat ha dipositat els seus ous en les restes dins del compostador.
 • Aquesta procés es duu a terme perquè les femelles sempre buscaran restes en descomposició per assegurar que les larves puguin desenvolupar-se i tinguin suficients reserves per arribar al'edat adulta i completar el seu cicle vital.
 • Si es dipositen moltes restes de menjar que no es cobreixen, es podrien donar condicions d'alta humitat i / o d'alta temperatura, obtenint moltes probabilitats que apareguin larves de mosca soldat.

Quins avantatges té?

 • S'alimenten de menjar encara no llista per el cuc vermell (material poc descompost, carn, peix, greixos, etc.) I també de menjar que la mateixa cuc vermell no pot consumir.
 • El cuc vermell s'alimenta de les restes de la femta de les mosques soldat, de manera que el procés de compostatge es converteix en una cadena i no hem d'esperar tant a que acabi el procés.
 • Són fàcils d'eliminar si els posem un mitjà de escapament pel que se sentin atretes.
 • Redueixen el nombre de mosques domèstiques i preveuen el creixement de les seves colònies.
 • No tenen cap tipus de paràsit.
 • Útil per a aliment de peixos, aus o porcs.
 • Es menja la cel lulosa que altres mosques no poden digerir.
 • Més resistents que altres cucs a diverses substàncies diverses com l'amoníac, l'alcohol i substàncies tòxiques dels aliments, com el limonè, que és tòxic per als cucs vermelles.
 • El seu hàbitat és de clima tropical, però es poden desenvolupar en climes freds si el recipient on estan està degudament aïllat.
 • Les pupes es poden processar i premsar per extreure el greix i fer biodièsel, mentre que la resta que queda es pot utilitzar com a aliment ric en proteïnes i baix en greix i la quitina pot ser utilitzada per a diferents usos.
 • Causa de la seva elevada activitat i moviment en l'estat larvari, mantenen el medi airejat i preveuen que hi hagi patògens anaerobis.
 • No mengen plantes ni vegetals vius.

És perjudicial per al procés de compostatge?

 • El principal inconvenient que presenta la larva de la mosca soldat és que és molt competitiva pel menjar, de manera que, encara que consumeixi part del menjar que els cucs vermells no mengin, també pot consumir les restes que agradarà a aquests i podrien arribar a deixar-los sense menjar i aquests es podrien morir de fam o emigrar per falta d'aliment.
 • És molt agressiva per alimentar-se i els cucs vermells no, de manera que aquests es mantenen al marge de la lluita pel menjar i es desplacen cap a capes més inferiors.
 • En els casos en què hi hagués moltes larves de mosca soldat i que estiguessin totes en la fase de pupació podrien ocasionar una sortida massiva del compostador, ja que buscaran un lloc més sec que el compostador, segur, amb llum i sense restes de menjar per sortir .

Què puc fer per eradicar-la?

 • Enterrar més el menjar, ja que així s'evitarà que les femelles adultes es sentin atretes per les restes i que dipositin els seus ous allà.
 • Reduir la humitat aportant més material secant o més restes secs, ja que normalment tenen una humitat òptima de desnvolupament molt elevada.
 • Barrejar el material, ja que així reduirem la humitat.
 • Evitar exposar el menjar molta estona a l'aire lliure per evitar que les mosques adultes puguin venir i dipositar els seus ous.
 • Just abans d'arribar a l'estat de pupa es poden crear les condicions idònies per fer-les desaparèixer, com per exemple creant un punt humit i amb restes de menjar. Un mètode molt útil és agafar un pot de plàstic amb forats, posar menjar al centre i posar aquest recipient enmig del compostador, de manera que les larves es sentin atretes per les restes i que en poc temps es pugui tenir el recipient ple de larves.
 • Situar el compostador en un lloc fred, ja que la seva temperatura òptima ronda els 25-35 º C.