Compostador domèstic:

  • Les formigues apareixen al compostador quan aquest està molt sec o bé perquè no es barreja prou el seu contingut.
  • Per a tal d'evitar que les formigues vinguin al nostre compostador, caldrà tenir una humitat correcta en el procés de descomposició, és a dir, que caldrà afegir més restes humides al compostador per a compensar la seva sequetat, fins que es vegi que les formigues han desaparegut.
  • Degut a que les formigues aniran al compostador perquè els és un bon lloc per fer el niu quan el compostador està molt sec, si barregem el contingut a compostar aconseguirem que no facin el niu a dins.

Vermicompostador:

  • Pel que fa als vermicompostadors, una bona manera d'evitar que les formigues arribin a dins serà posar pots de plàstic amb aigua i sabó a cadascuna de les potes. D'aquesta manera , no podran arribar a enfilar-se per les potes i es quedaran a l'aigua.
  • A les potes també es pot posar qualsevol altre material, del tipus vaselina o cinta adhesiva per a tal de que no arribin a pujar per les potes.