La natura ens mostra el cicle de la vida any rere any.

En totes les èpoques de l'any i especialment durant la tardor, les plantes deixen caure les seves fulles, branques, fruits, etc. a terra, obtenint com a resultat una aportació en tones de matèria orgànica a la base del bosc.

No obstant això, aquestes tones de matèria orgànica no es queden aquí, ja que es pot veure com en poc temps desapareixen. La pregunta és: a on van?

La resposta és molt senzilla, ja que tota una sèrie de condicions climatològiques (sol, fred, vent, calor, etc.) I un gran nombre d'organismes de totes les classes s'encarreguen de dur a terme la seva descomposició i de retornar a terra el que els arbres han utilitzat per nodrir-se i formar els seus fruits.

Aquest tipus de cicle és el que s'anomena cicle tancat, on tot material utilitzat torna al seu punt de partida després de realitzar la funció pel qual va ser obtingut. No obstant, la societat humana utilitza en aquest cas el procés contrari, convertint en residu tots els recursos que utilitza per viure i créixer.

Així doncs, fent compost convertirem les restes de menjar que produïm en un material apte per tornar a terra, d'on ha sortit, contribuint d'aquesta manera al cicle tancat de la vida, que de vegades tant ens entestem a trencar.