El compostador domèstic pot estar en contacte directe amb la terra o bé es pot trobar en una base en zones asfaltades o en terrasses.

En el cas d'estar en contacte amb el terra, serà molt positiu per al procés de compostatge, ja que els microorganismes de la natura entraran en contacte amb les restes que es dipositen al seu interior i també per permetre el drenatge de l'aigua sobrant dels vegetals. Cal tenir present que les restes de cuina contenen un 70% d'aigua. Una part d'aquesta aigua l'absorbeixen les fulles seques que cal afegir, però la resta es filtra al terra molt lentament.

Quan es vulgui situar un compostador de jardí sobre una base, serà quan no es disposi d'una superfície amb terra. En aquests casos, el compostador disposa d'una base a la qual se subjecta el compostador i que permet recollir els lixiviats en un recipient mitjançant un sistema de recollida de líquids situat a la base del compostador. Així, el compostador podrà anar situat en qualsevol superfície, sigui asfaltada o en terrassa, funcionant d'una forma igualment correcta a la d'un compostador sense base.

Cal procurar que el compostador no rebi massa insolació per evitar haver-lo de regar. L'ideal seria que a l'hivern estigués al sol, per així evitar temperatures massa baixes que poden perjudicar els organismes i a l'estiu a l'ombra, per evitar que aquests mateixos organismes es morin a causa d'un excés de temperatura i a que el compostador estigui massa sec. El lloc ideal seria sota d'un arbre de fulla caduca o en una terrassa al costat d'unes plantes decoratives que li proporcionin suficient ombra al compostador.

Es necessita entre 50 cm i 1 m d'espai pels costats per poder extreure el compost madur amb comoditat.