Si es fan les aportacions necessàries de cada tipus de material, observant amb compte si s'ha d'afegir més material sec o humit, no s'haurà de regar mai el compostador. No obstant això, a l'estiu serà convenient regar-lo si es veu que en algun moment puntual està molt sec a causa de les altes temperatures ambientals.

En cas que no hagin bastants restes de cuina (activadors del procés), sempre podrem recórrer a un accelerador granulat a base de microorganismes i substàncies orgàniques, que actuen sobre residus vegetals i altres matèries degradables, accelerant la seva descomposició.