BARREJA INCORRECTA BARREJA INCORRECTA AIREJADOR

Sempre s'han de barrejar les restes que es dipositen. No cal fer capes de materials frescos i humits o capes de materials secs intercalades, és a dir, s'ha de veure tot ben barrejat. Això no significa que sigui necessari remoure cada dia, sinó només quan es diposita una quantitat significant d'un mateix material, com per exemple la gespa tallada o una pila de fulles seques.

Ara bé, si el que es vol és aproximar-se a la perfecció per aconseguir un compost equilibrat i de qualitat, convé barrejar la mateixa quantitat de restes humides riques en nitrogen "verd" (restes de cuina, fulles verdes, gespa acabada de tallar, plantes de l' hort o jardí, etc.) que de restes secs rics en carboni "marró" (fulles seques, palla, serradures, branques triturades, pinyes, etc.).

Però pel fet que la producció d'unes restes determinats en una època de l'any o una altra varia, no cal estar pendent de mantenir la proporció exacta. Això sí, caldrà guardar fulla seca en un petit magatzem o calaix quan tinguem un excés per quan no tinguem (per exemple a l'estiu).

Si es dipositen cada dia petites quantitats de matèria orgànica, només cal barrejar les restes dins del compostador un cop per setmana i només per la capa superior on s'hagin dipositat les últimes restes. Una bona manera de remoure les restes podria ser, per exemple, amb un airejador o bé amb un forca per airejar les restes.