El compostatge és un procés biològic que és realitzat pels microorganismes (fongs, bacteris, etc.) I altres organismes de major grandària (cucs, petits insectes, etc.). L'activitat dels organismes fa que s'elevi la temperatura dels materials arribant a valors alts que no han de superar els 65-70 ° C.

El procés necessita tres requisits fonamentals per realitzar-se: que els materials tinguin un contingut equilibrat de restes secs i humits, que la barreja tingui una ventilació suficient i que hi hagi una quantitat d'aigua determinada durant les primeres fases del procés.

Si garantim aquestes condicions el procés arrencarà de forma normal aconseguint temperatures elevades al principi, per a després, al final del procés, assolir la temperatura ambient.

És important mantenir la humitat al voltant del 60% durant les primeres fases del procés, ja que els organismes encarregats de la descomposició dels materials necessiten un cert contingut en aigua per desenvolupar la seva activitat.

Durant el procés de compostatge cal controlar la temperatura. En les primeres fases del procés la temperatura ha arribar a valors propers als 65 º C. No ha de superar valors majors, ja que poden morir molts microorganismes. Per controlar la temperatura hi ha uns termòmetres amb una sonda llarga (1 m) que ens diuen la temperatura a l'interior. Si no tenim un termòmetre, podem introduir la mà per fer una observació directa.

També és necessari controlar la humitat perquè aquesta no baixi, durant les primeres fases, del 60%. Aquest punt d'humitat és semblant al d'una esponja recent escorreguda.

La ventilació s'aconsegueix voltejant el material cada cert temps. Els voltejos es realitzen quan la temperatura baixa massa (menys de 30-40 º C), de manera que un cop realitzat el volteig, aquesta temperatura torna a pujar a valors propers als 50-60 ° C. Com més voltejats més accelerem el procés, però, un volteig cada 15 o 30 dies pot ser suficient per a un procés entre quatre o sis mesos.