El compostatge és una activitat lúdica lligada a la jardineria i / o l'horticultura que es pot realitzar al llarg de tot l'any, perquè contínuament es van produint restes orgàniques, si més no els de la cuina en el compostatge domèstic.

La tipologia de les restes que es generen, tant els del jardí, com els de l'hort o els de la cuina, varien al llarg de l'any, en funció de l'estació.

Per aconseguir el millor compost, s'han de mantenir sempre les condicions òptimes del procés, independentment del tipus de restes que es produeixin en cada estació. Per a això, es gestionaran els materials que s'han de compostar de manera que, al llarg de tot l'any, es pugui realitzar aquesta activitat tan gratificant amb senzillesa i comoditat.

Tot el que tingui un hort o un jardí a casa ha observat que a la tardor, i sobretot a l'hivern, en la majoria de les plantes d'exterior s'aturen, si més no aparentment, moltes de les manifestacions característiques dels organismes vius: deixen de créixer, de fer flors, de fer noves fulles o branques, etc. Els arbres caducifolis fins i tot semblen morts quan arriba l'estació freda.

Però, en realitat, la vida continua, encara que a un ritme molt baix, pràcticament per mantenir les condicions vitals mínimes i el metabolisme bàsic de supervivència (la saba continua circulant, encara que lentament, per l'interior de la planta), esperant l'arribada del bon temps.

A finals de tardor o principis d'hivern convé aportar compost nou a la terra perquè les plantes necessiten, més que nutrients, renovar les substàncies químiques necessàries per a produir les defenses que necessiten per lluitar contra el fred i altres possibles enemics, com per exemple alguns paràsits , sequera, etc

És en aquesta època de l'any quan en els horts i jardins es generen els volums més importants de restes procedents de les plantes caducifòlies, ja que perden totes les seves fulles i, a més, si es tallen, les branques tallades es van acumulant en piles que poden arribar a ser d'una mida considerable.

Una de les condicions per fer un bon compostatge és barrejar bé les restes humits, com els de cuina, amb altres més secs, com les fulles caigudes dels arbres. Si en l'hort o jardí es tenen uns quants arbres o arbustos caducifolis, segur que es produiran quantitats importants de fulles seques i branques podades que s'utilitzaran per barrejar amb restes verdes quan es faci compostatge.

Però, molt probablement, sobrarà una part important d'aquests materials secs, ja que no s'ha d'oblidar que la barreja entre restes humits i secs s'ha de fer en unes proporcions adequades per assegurar la producció d'un bon compost. El percentatge recomanat és posar un 50% de cada material, aproximadament i depenent de l'època de l'any i de la humitat que tingui el compostador.

Si s'aboca aquest material sec sobrant al compostador, es alterarien les condicions idònies del procés, el qual es alentiria considerablement i, a més, el compost resultant perdria eficiència i qualitat. Per tant, el més aconsellable és guardar les restes secs sobrants de l'hivern, perquè es necessitaran quan arribi el bon temps.

Tornant al tema de les estacions de l'any, tothom ha observat que la primavera és l'època de renaixement de la vida a la natura i, per tant, també en els horts i jardins: les plantes comencen a florir, tornen a créixer ja brollar fulles i branques noves i el camp es vesteix de colors nous i vius.

Ha arribat el moment de recollir el compost del compostador i escampar per l'hort o jardí, ja que les plantes necessiten els nutrients del compost per produir tots els nous òrgans que generaran.

A la cuina es continuaran generant restes humides que se seguiran compostant i, per tant, s'hauran de barrejar amb restes secs. Però si s'observa el nostre hort o jardí es veurà que tot és verd i ja no queden materials secs per combinar amb els verds de la cuina. Llavors, ràpidament, s'anirà al magatzem de restes secs i allà, si s'ha estat previsor, es trobarà tot el material que es necessitarà per barrejar amb el verd que s'anirà generant.

Abans d'abocar al compostador les branques i altres restes llargs o voluminosos, tant si són secs com verds, s'han de trossejar o triturar convenientment perquè es mantinguin les condicions òptimes d'un bon procés de compostatge i que aquest es desenvolupi de forma ràpida i eficient.

A mesura que avanci l'estiu i s'apropi la tardor s'aniran complint els cicles vitals de les plantes. Algunes moriran, altres seran arrencades perquè ja han produït la collita que es necessita, altres s'aniran desprenent de les seves flors, fulles, fruits, branquetes, etc. Mica en mica, s'aniran acumulant restes que es dipositaran al magatzem de materials secs, pensant ja en els pròxims cicles de compostatge.