Un hort a casa és el desig de moltes persones encara que sempre són molts els motius que impedeixen fer-ho: la manca de temps, la manca d'espai, el mal d'esquena o simplement no saber per on començar. No obstant això produir aliments de qualitat és molt més senzill del que pugui semblar en un principi. Ja fa vint anys, Gaspar Caballero de Segòvia, va començar a experimentar a la seva finca de Mallorca amb l'objectiu d'aconseguir un mètode fàcil de conrear hortalisses. El resultat és un mètode que en paraules del propi creador "sorprèn per la senzillesa, agradable i eficaç, que és l'obtenir hortalisses ecològiques, en un mínim espai de terra, amb un mínim consum d'aigua i un mínim treball de sembra i manteniment".

Aquest mètode es coneix amb el nom de "Parades en Crestall" i es basa en cinc principis fonamentals:

 • No trepitjar la terra on es va a conrear

Els organismes que viuen al sòl i les arrels de les plantes són la mà d'obra que utilitzarem per aconseguir una bona estructura. Ells són els encarregats de remoure el sòl i de construir galeries perquè l'aire i l'aigua circulin de forma correcta. Per no alterar el medi on viuen s'evitarà sempre trepitjar i treballar la zona conreada. La grandària de la "parada" ens permetrà accedir a tots els seus punts sense necessitat de trepitjar dins. De la mateixa manera deixarem un espai d'1 m entre una parada i una altra per poder passar entre elles.

 • Humitat constant

S'aconsegueix amb la instal.lació d'un sistema de reg de cinta exudant dins de les parades. Aquest sistema allibera quantitats molt petites d'aigua de forma constant. Així es aconsegueix un consum d'aigua molt petit. La humitat constant afavoreix l'activitat dels cucs de terra així com dels altres habitants del sòl.

 • Un cicle de rotació a quatre anys

La rotació és la successió de cultius en un mateix terreny. La rotació implica que després d'un cultiu no tornem a plantar el mateix sinó que plantem un altre diferent. Quan parlem de rotació a quatre anys ens referim al fet que triguem quatre anys a tornar a plantar un cultiu en una zona determinada. Per això el millor és tenir quatre parades i canviar cada any els cultius de parada. Les regles per triar una bona rotació són molt senzilles i suposen un gran benefici per als cultius.

 • Compost

El compostatge és una transformació controlada d'una barreja de residus orgànics, imitant el que passa en la naturalesa en la superfície del sòl, amb la finalitat d'obtenir un adob d'alta qualitat. El compost és l'element bàsic del sistema. Es aporta cada any per sobre de tota la superfície de les parades.

 • La sembra

La sembra a les parades és més densa que en l'horticultura tradicional. Això evita que es perdi la humitat del sòl i també que creixin males herbes. A més d'hortalisses a les parades es planten herbes aromàtiques que ajuden a mantenir allunyades a les plagues.

Una "Parada en Crestall" pas a pas:

 1. Amb un metre i 4 estaques es marca un rectangle de 6m de llarg per 1.5m d'ample. La longitud pot ser variable en funció de l'espai disponible.
 2. Es posa un cordill al voltant de les estaques que ens servirà de guia i es treballa la terra de l'interior del rectangle fins a una profunditat de 20-30 cm. Aquest és l'únic moment en què es treballa la terra de la parada i l'eina utilitzada pot ser variable: aixada, pala fanguera, motocultor, etc.
 3. Quan la terra està fluixa es passa el rasclet i s'eliminen les pedres més grosses.
 4. Amb quatre estaques i un altre cordill marcarem a l'interior del rectangle un segon rectangle de la mateixa longitud i 30 cm d'ample, que divideixi a la parada en dues parts iguals. En aquestes dues parts és on cultivarem les hortalisses.
 5. Es col loquen en el rectangle del centre una sèrie de revoltons o pedres planes a una distància d'uns 60 cm per les que podrem accedir al centre de la parada. En l'espai entre revoltons sembrarem plantes aromàtiques i de flors.
 6. En els rectangles d'ambdós costats de la parada es posa una capa de 2 a 4 cm de compost.
 7. Per sobre de la capa de compost posarem el reg exudant. La cinta exudant ha de recórrer els dos rectangles en els que es planten les hortalisses de manera que mulli tota la superfície.
 8. Per sobre del compost i de la cinta exhudante posarem una capa de mulching de palla, encenalls de fusta, escorça de pi, etc.
 9. Plantarem les hortalisses a les zones destinades per a això. Si ho fem a partir de plançons retirarem amb compte la capa de mulching i la de compost i plantarem a terra. Si ho fem a partir de llavors les podem sembrar entre el sòl i la capa de compost.

Autor: Montse Escutia

Titulació: Enginyera Agrònoma