Quan ens vam començar a conscienciar pel medi ambient, una de les solucions que podem aplicar en tractar els nostres propis residus és el compostatge, que en aquest cas permetrà tractar les nostres restes orgàniques.

No obstant, el cert és que el primer que ens preocupa sobre el compostatge no és ni com funcionarà, ni que se li pot afegir, ni com serà el nostre compostador, ni quant compost generarà, sinó que el tema més preocupant serà segurament tenir en compte totes les possibles incidències que ens podrà ocasionar, incloent l'olor com el factor més determinant quan pensem en el procés de la degradació de la matèria orgànica, a part de tota la fauna que hi va a habitar.

Així doncs, en aquest article es donarà una llista dels factors que provoquen olors al compostador i de com transformar aquest mal olor en l'olor natural del compost: olor de bosc.

No obstant això, un compostador que funcioni bé no generarà cap tipus d'olor. Així doncs, què podem fer perquè el nostre compostador no faci mala olor? O el que és el mateix, què podem fer perquè el nostre compostador funcioni bé?

La raó principal que el nostre compostador faci olor mal ve donada per dos factors primordials: la quantitat de menjar afegida i la humitat. De fet, els dos factors poden estar i estan interrelacionats.

En el primer cas, si afegim massa menjar, els organismes descomponedors que es troben dins el compostador no podran consumir totes les restes de menjar, de manera que part d'aquesta es començarà a degradar i alliberarà tota l'aigua que contingui, fent augmentar la humitat del compostador. Aquest augment de la humitat farà que disminueixi la porositat dins de les restes del compost, de manera que també baixarà la proporció d'oxigen dins el compostador i la digestió passarà a ser de aeròbia a anaeròbia, produint metà i gasos derivats del nitrogen que seran els que olorar malament.

En el segon cas, si no remenem bé les restes del compostador o si no mantenim una proporció adequada entre les aportacions humides i seques que haguem afegit o si no triturem també s'han de tenir problemes d'humitat, de manera que s'acabaran generant el mateix tipus de gasos que en el cas de l'excés de menjar.

En aquests dos casos també podrem diferenciar dos tipus d'olors, una més a amoníac i l'altra més a podrit.

En la majoria de vegades que es percebi olor de amoníac serà perquè les restes de gespa que haguem posat no s'han remogut bé i que estiguin massa compactats, de manera que es generin aquests olors. Per evitar-només haurem de remoure bé i barrejar totes les restes del compostador.

Quan es percebi olor de podrit serà perquè hi ha massa restes humides (ja sigui de menjar o de restes de jardí humits) i la solució serà afegir restes seques i remoure tots els materials.

Si ens encarreguem d'afegir una proporció aproximada de 50% de cada tipus de materials aportats (variant el% depenent de l'època de l'any), remenem una vegada per setmana depenent del compactat que vegem el contingut del compostador i tallem les restes prou com per poder barrejar còmodament el contingut obtindrem un compost de molt bona qualitat, molt ràpidament i sense generar cap tipus d'olor ni incidències que no tinguem previstes.