Els jardins i les collites necessiten el compost per a renovar les substàncies que les plantes i altres vegetals han absorbit durant el creixement.

Les plantes no es cremen encara que se sobrepassi la quantitat recomanada, ja que aquest compost no conté substàncies químiques i no es corre aquest perill. De totes maneres, a continuació expliquem alguns exemples de la utilització correcta del compost en diferents àmbits:

  • A l'hort: entre 1 i 2 mesos abans de plantar i amb el compost madur. S'apliquen uns 4 litres de compost per metre quadrat (aproximadament, 4 litres són 1 kg).
  • Arbres fruiters: una vegada s'hagi fet tota la recol·lecció de la temporada, s'apliquen a l'arbre uns 5 l/m2 (una capa de 2 cm), per tornar-li el que ha produït en forma de fruit.
  • Gespa: quan es comença a segar amb periodicitat, és a dir, a la primavera, es passa el compost madur pel sedàs per a no obstaculitzar el creixement de la gespa i s'aplica 1 l/m2 si és per enceball, i 5 l/m2 si és per a un nou jardí.
  • Arbres ornamentals: a la tardor, per compensar l'esforç fet a la primavera i a l'estiu, s'apliquen uns 2 cm a tota la superfície que ocupa la copa.
  • Plantes i flors: a la primavera necessiten uns 2 cm de compost per mostrar-se en tot el seu esplendor i demostrar del que són capaces any rere any.
  • Trasplantament: sempre cal afavorir les plantes a les quals s'ha canviat la ubicació, la terra, la llum, etc. El compost no solament els dóna els nutrients que necessiten per desenvolupar-se correctament, sinó que també les manté sanes. En aquests casos, cal barrejar 1 part de compost amb 3 de terra.