• Els carrers no estan bruts de restes de poda perquè aquestes es reciclen dins del mateix jardí
 • No s'ocupen ni es desborden els contenidors d'orgànica o de rebuig amb restes de jardí
 • No cal recollir, transportar, ni tractar milers de tones de restos vegetals voluminosos i restes de cuina
 • Es redueix el trànsit de camions, pol·lució, embussos de trànsit, etc.
 • El compostatge domèstic no necessita energia per funcionar, ni té despeses de manteniment
 • Es redueix l'impacte sobre el territori que tenen les grans instal·lacions de tractament de residus
 • Millora l'educació ambiental i el percentatge de recuperació d'altres tipus de residus
 • Resulta còmode no haver de llençar les restes fora de casa i no haver de comprar bosses
 • Simplifica la recollida selectiva a la cuina
 • Auto-proveeix de compost de qualitat i no s'han de comprar i carregar sacs de terra
 • Una capa de 5 a 10 cm de compost conserva la humitat de la terra i pot reduir el consum d'aigua entre un 30% i un 70%
 • Resulta molt gratificant en tots els sentits.