El projecte s'emmarca dintre de les línies d'actuació de la Facultat de Salut Ambiental de la Universitat Nacional d'Entre Ríos (Argentina). Es tracta d'un barri marginal de la ciutat de Concepció de l'Uruguai, al nord d'Argentina, dintre de la província d'Entre Ríos.

Les necessitats primàries del barri van dur el grup d'investigació a la planificació d'estratègies educatives en el Pla Ambiental i en l'Educació per a la Salut, entre les quals destaquem les activitats de realització d'hort de sustentació familiar de caràcter ecològic. En aquesta activitat es van engegar els processos de compostatge.

Les raons per la qual es va optar per aquest sistema van ser:

- El seu cost: és molt econòmic i només implica el propi treball personal
- La seva disponibilitat: la matèria primera està a l'abast de tots.
- El seu fàcil ús: disponible per a qualsevol usuari amb algunes nocions prèvies.
- Els seus resultats i el gran poder nutricional per al sòl.

Aquest sistema ens permet:

- Solucionar, al menys en part, les necessitats primàries de la població
- Solucionar el problema de gestió de matèria orgànica

A més de tot això, els objectius també són:

- Establir una relació entre l'àmbit universitari i la població del barri.
- Impartir activitats d'Educació Ambiental dintre del sector infantil.

El procés de compostatge es va realitzar de dues formes:
- Procés amb posta de cavall.
- Procés amb escombraries domèstiques.

El procés de compostatge de la posta de cavall és ràpid i produeix un compost utilitzable en poc temps, encara que la seva qualitat és una mica menor.

El compostatge de residus orgànics oferia un producte de major qualitat, encara que el temps d'obtenció era bastant llarg.
En ambdós casos es va utilitzar el mateix sistema, es va obrir un forat en el mateix sòl de l'hort on es va afegir la matèria primera.

Un altre sistema és utilitzar un bidó, tot depèn dels recursos a l'abast de l'usuari.

La inexistència de recursos ens va impedir prendre mesures de control del procés, però això no va influir en els resultats finals.

El volteig de la barreja es va realitzar diàriament.

La distribució de l'abonament obtingut es va realitzar en fileres. Es va distingir la distribució del compost pel color més fosc que mostrava en comparació amb el substrat.

Gràcies als resultats obtinguts, que van ser impressionants, actualment el projecte es porta a terme amb subvenció local.

Els paràmetres que cal controlar són:

- La distribució de les llavors.
- La distribució d'aigua.
- La selecció de la matèria primera de la barreja.
- El volteig de la barreja.
- La distribució del compost.

No obstant, una de les parts principals del projecte va ser la informació prèvia a la població de destinació i el control del conreu.

És, per tant, molt important la fase prèvia d'informació a la població sobre el procés de compostatge, les característiques ecològiques dels conreus i les necessitats del procés.

D'aquesta forma els resultats obtinguts compleixen els nostres objectius i la satisfacció del consumidor és conforme al que s'esperava.

Autor: Ester Serrano Chocano
Titulació: Llda. en Ciències Ambientals