En el cicles naturals no existeixen els residus, sinó la constant descomposició de la matèria orgànica al sòl i el continu brotar de la nova vida. És un procés tan simple com perfecte.

Quan retornem la matèria orgànica en forma de compost s’enforteix l’estructura del sòl i retornem a la natura els nutrients que li havíem extret. La vida continua.

Sempre que he iniciat un taller de compostatge en un centre d’ensenyament ho he fet amb la total i absoluta convicció que tot anirà bé i que un cop es comença a compostar és difícil no continuar.

A tots el centres us diria:

  • Que compostar vol dir que els residus orgànics que generem al menjador del centre es tornin a integrar a un cicle natural per mitjà d’un procés senzill i net, el compostatge. Que tractem un problema ambiental real amb les seves repercussions cap a l’entorn i que el compostatge és una solució simple i de gran eficàcia.
  • Que compostar no implica problemes de cap tipus, ni per al centre ni per als nois i noies que practiquen el compostatge, i que les exigències de manteniment són mínimes. En els sistemes naturals el cicle de la matèria és un cicle tancat. Nosaltres podem iniciar i tancar el cicle dins del mateix curs escolar, és a dir, també el compostatge és un cicle tancat.
  • Que compostar té molts més avantatges que inconvenients. Si prenem la definició d’ecosistema que ens donen els llibres, “un ecosistema és un sistema natural dinàmic constituït per una comunitat d’éssers vius i el lloc on es desenvolupen”, podem dir que el nostre compostador es convertirà en un microecosistema on nosaltres serem els responsables del seu bon funcionament.
  • Que compostar és una experiència real i totalment viable. En un grapat de compost és molt probable que hi hagi més éssers vius que habitants al planeta. Muntar un compostador és com crear un laboratori al pati de l’escola. Aquí el món ens obre les portes i els ulls, les activitats d’observació i seguiment són sorprenents i els canvis que es van produint són espectaculars.
  • Que compostar implica treballar valors com: la responsabilitat, tant la responsabilitat individual com la responsabilitat cap al grup, la solidaritat, el treball en equip.
  • Que prenent el compostatge com a punt de partida es pot convertir en una activitat transversal, implicant tant les àrees científiques i tecnològiques com les socials i humanístiques.

El sòl és insubstituïble, tenir cura d’ell i mantenir-lo en bones condicions és una feina de tots.

Autor: Júlia Gómez
Titulació: Educadora Ambiental