La producció desmesurada d'emissions i residus, la construcció incontrolada, la sobreexplotació dels recursos o la pèrdua de biodiversitat són símptomes d'una societat en crisi. La solució als reptes ambientals com el canvi climàtic, que han estat plantejats pel model de producció i consum actual, exigeix un qüestionament dels patrons heretats i un canvi d'actitud a nivell individual i col·lectiu.

El consum responsable és una de les mesures que tots els ciutadans i ciutadanes podem posar en pràctica, contribuint així a garantir les mínimes condicions per al desenvolupament actual i futur de tots els habitants de la Terra; reduir les desigualtats i frenar el deteriorament ambiental.

Els conceptes sobre els quals es basa el consum responsable són sostenibilitat, ètica, solidaritat, justícia, reflexió i crítica. Això suposa adoptar una actitud reflexiva davant la publicitat, les modes o la compra compulsiva. Sabies que segons l'Informe Europeu sobre Addicció al Consum, el 15% de la població és addicta al consum i un 46% de la joventut compra en excés?

Altres dades per a la reflexió són que un nen/a que neix en un país industrialitzat com Espanya gastarà recursos i contaminarà el corresponent a 30-50 nens/es d'un país pobre, i que gran part de les últimes guerres estan relacionades amb els recursos energètics i l'aigua, i en el futur s'agreujarà aquesta situació.

Per tant, el consum responsable es converteix en una de les principals vies per aturar les seqüeles negatives de l'actual sistema, ja que es vincula a tota la cadena de producció, ús i eliminació de béns i serveis; pot erigir-se com a norma del "joc net ".

A més, en ser el comerç part de la nostra vida diària, és un àmbit en el qual podem participar contínua i activament. El nostre paper com a consumidors/es és essencial per a forçar les institucions a implantar mesures eficaces i decisives a favor d'un consum sostenible i respectuós tant amb els recursos com amb les persones implicades directament o indirectament en la cadena de producció.

Però el consum responsable també es refereix a l'ús de l'energia i l'aigua a les nostres llars, per la qual cosa implica l'estalvi d'aquests recursos mitjançant el control de la calefacció (que no ha de sobrepassar els 21 graus centígrads), usant bombetes de baix consum , aïllant correctament l'habitatge, donant-nos una dutxa curta, usant els electrodomèstics com rentadora o rentavaixelles a càrrega completa ...).

I pel que fa als residus que generem diàriament, i que estan relacionats directament amb la contaminació de sòls i aigua, podem aplicar la llei de les tres "r": reducció, reutilització i reciclatge.

Per facilitar el reciclatge i el compostatge de la matèria orgànica, hem de separar correctament les escombraries a casa i dipositar en els contenidors adequats i punts nets. A Espanya, la matèria orgànica constitueix gairebé el 50% de les escombraries domèstiques. No obstant això, es recupera menys del 5%, acabant la resta en abocadors o incineradores. Una altra opció intel·ligent que podem posar en pràctica és aprofitar nosaltres mateixos a casa la matèria orgànica que generem, i produir compost, que al seu torn ens servirà d'adob natural per al nostre jardí.

Més informació:

Des de les Famílies per un Consum Responsable. Pensa i Actua. Campanya de sensibilització ambiental posada en marxa per la Unió d'Associacions Familiars amb la subvenció del Ministeri de Medi Ambient.

www.unaf.org


Autor: UNAF (Unió d'Associacions Familiars)