Malauradament, encara hi ha molta gent de casa nostra que no sap què és el vermicompostatge, el vermicompost o un vermicompostador. També n’hi ha que n’han sentit a parlar, però en tenen una idea molt vaga. Potser és degut a aquest desconeixement general que encara no s’ha consolidat, en la nostra llengua, el vocabulari emprat per a anomenar tot allò relacionat amb el vermicompostatge.

Prova d’això són els diferents mots que utilitzem, per exemple, per a anomenar un vermicompostador. N’hi ha que l’anomenen vermicomposter, d’altres vermicompostera i d’altres vermicompostadora.

Creiem que la millor manera de començar a introduir-se en el món del vermicompostatge és aprendre a parlar-ne correctament. És per això que hem volgut consultar el diccionari i esbrinar quins termes són correctes i per què. Aquests han estat els resultats:

- A l’última edició del diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, no vam trobar la paraula vermicompostatge, ni cap altre mot relacionat amb el vermicompostatge, com ara vermicompostar, vermicompostador, vermicompostable o vermicompost (tampoc no vam trobar vermicomposter, vermicompostera, vermicompostadora, ni cap altre terme semblant).

- Al programa Cercaterm del Centre de Terminologia de la Generalitat de Catalunya (Termcat), vam trobar el terme vermicompostatge, però no vam trobar cap altre terme relacionat. La definició és la següent:

Vermicompostatge

Transformació d'un producte orgànic parcialment estabilitzat, com ara els fems o el compost, per l'acció de determinats tipus de cucs de terra.

També vam fer dues consultes. La primera va ser: “Voldria saber com s’anomena el contenidor on té lloc el vermicompostatge”.

La seva resposta va ser:

“La forma que us recomanem és vermicompostador.”

La segona consulta va ser: “Voldria saber quin mot he d’utilitzar per a anomenar la persona que fa vermicompostatge (vermicompostador? vermicompostaire?)”

I la seva resposta va ser:

“Us recomanem la forma vermicompostaire, encara que no hem pogut documentar gaire ús d'aquesta proposta. Segurament s'utilitza també compostaire, encara que es tracti d'un vermicompostaire.”