No és necessari calcular el que es diposita, però al voltant de 250 g diaris és el que s'acostuma a reciclar en un compostador urbà.

Cal tenir en compte que el nombre de cucs influeix molt en la producció de vermicompost, és a dir, que els cucs mengen entre la meitat i la totalitat del seu propi pes cada dia i, en òptimes condicions, poden arribar a doblar la població cada tres o quatre mesos.

Arribarà un moment en que la població no augmentarà més. Els mateixos cucs regulen aquesta reproducció, adaptada també a l'espai que tenen i a la quantitat de menjar aportada.

Si el que es vol és augmentar la capacitat recicladora dels cucs, no cal afegir res que no s'hagin de menjar, però sí que hi ha dos consells bàsics:

  • Assegurar-se que les temperatures mitjanes es mantinguin al voltant dels 20 º C.
  • Mantenir el substrat humit però no xop.

D'aquesta manera s'aconsegueix augmentar la velocitat de tot el procés de vermicompostatge.