• Què són els lixiviats?
  • Resultat de la degradació de la matèria orgànica, amb una alta concentració en sals minerals i altres derivats secundaris.
  • Eliminen làtex, substàncies fenòliques i quinones pròpies de l'oxidació d'aquests materials, que són tòxiques per als cucs.
  • També conté una gran quantitat de nutrients i microorganismes.
  • Coloració negra-marró.
  • La qualitat d'un lixiviat sempre dependrà del material inicial amb el qual es faci el compost, dels procediments que se segueixin quan es porta a terme el procés del compostatge, de la temperatura de la qual arribi el compost, del temps que s'empri, de la humitat del procés i del bon manteniment del lixiviat quan s'emmagatzemi.
  • Són més abundants en els vermicompostadors, ja que tenen un sistema especial de recollida d'aquests. En canvi, els compostadors domèstics presenten més dificultats per recollir el lixiviat, ja que han d'estar en contacte amb el terra i s'infiltren directament a terra.
 • Per a què serveixen?
  • El lixiviat és un fertilitzant líquid orgànic.
  • Recentment, els lixiviats estan sent utilitzats per al control de plagues i malalties.
  • S'ha demostrat el seu potencial en la protecció de cultius en un ampli rang de malalties, com és el tió de la patata o tomàquet, el míldiu polsós i el Fusarium en pomera.
  • Pel que fa a la composició microbiana present en el lixiviat, es va determinar que bacteris, fongs i protozoaris són components del compost que juntament amb substàncies químiques, com fenols i aminoàcids, inhibeixen les malalties a través de diversos mecanismes, com ara: augment en la resistència de la planta a la infecció, antagonisme i competició amb el patogen, entre altres.
  • Els lixiviats tenen una gran abundància i diversitat de microorganismes beneficiosos, per la qual cosa no són considerats pesticides per se, l'objectiu, és el de competir amb altres microorganismes per espai, alimentació i el seu lloc d'infecció en cas de patògens.
  • Altres contenen químics antimicrobians que produeixen la inhibició del creixement de fongs. Un cop aplicat el lixiviat a la superfície de la fulla, els microorganismes beneficiosos ocupen els nínxols essencials i consumeixen els exsudats que els microorganismes patogènics haurien consumir, interferint directament en el seu desenvolupament.
  • Es citen diversos efectes dels lixiviats per suprimir les malalties:
   • Inhibició de la germinació de les espores en plantes malaltes.
   • Detenció de l'expansió de la lesió a la superfície de la planta.
   • Competició amb els microorganismes per aliment i nutrients.
   • Depredació dels microorganismes que causen la malaltia.
   • Eliminació dels organismes amb producció d'antibiòtics.
   • Increment de la salut de la planta i, amb això, la seva habilitat de defensa a les malalties.
  • En el cas dels compostadors de jardí, llevat que fem te de compost no podrem obtenir lixiviat, però aquest s'infiltrarà a la terra directament, de manera que si volem aportar nutrients constants a terra, haurem de moure el compostador cada vegada que aquest es buidi.
  • En el cas dels vermicompostadors, tindrem un sistema expressament per garantir la seva recollida, però serem nosaltres els que haurem d'aplicar el lixiviat a les plantes.
 • Com sé que els lixiviats estan preparats?
  • El lixiviat no ha d'emetre cap tipus d'olor desagradable.
  • Si el lixiviat s'ha tingut en condicions anaeròbies, ben hermètic i en un lloc fosc i sec es pot utilitzar sense cap problema, però seria més convenient fer-lo servir el més aviat possible un cop recollit.
 • Com he de utilitzar-los?
  • En el cas del vermicompostatge, les substàncies que es deriven de la descomposició de la matèria orgànica poden ser molt tòxiques per als exemplars de cuc vermell, especialment els primers dies de la descomposició, que és quan es produeix més volum i amb més concentració. Per aquesta mateixa raó es recomana que els primers dies en què es comenci a fer vermicompostatge es deixin les restes fresques uns quinze dies, es recullin els lixiviats produïts en aquest temps i que després s'afegeixin els cucs.
  • El lixiviat és un líquid molt concentrat en sals minerals i nutrients. Per aquesta mateixa raó, seria convenient diluir el lixiviat en aigua, aproximadament en una proporció de 1:4, per assegurar que no cremi les plantes.
  • Una manera molt pràctica d'utilitzar el lixiviat és posar-lo al regadora quan reguem les plantes i així diluir-lo amb l'aigua.
  • És convenient que s'emmagatzemin hermèticament en un lloc fresc, sec i fosc per així aconseguir una fermentació anaeròbica que permetrà que els microorganismes produeixin metabòlits secundaris.
  • En el cas del compostatge de jardí, la seva extracció és difícil, ja que normalment els lixiviats es troben a terra. Per aquesta raó es pot fer "te de compost", que consistiria en tenir el compost ja fet en unes piles amb aigua i decantar aquesta aigua al cap d'uns dies, de manera que s'obtindria una substància líquida amb unes propietats similars al lixiviat. Un cop fet aquest procés, també es pot assecar el compost i utilitzar degudament.
 • ¿Caduquen?
  • És important per a la seva conservació que es trobin en un recipient hermètic que no permeti l'entrada de patògens ni de la llum solar, ja que podria contribuir a empitjorar el seu estat.
  • Un bon recipient tant per a la seva collita com conservació pot ser qualsevol que estigui fet de plàstic o de vidre i per cobrir podria valer, per exemple, paper d'alumini, malgrat que si es té un recipient de vidre i de color fosc seria el lloc de conservació ideal.