Els compostadors Combox permeten generar compost de manera senzilla a partir de les restes orgàniques de la llar: restes de menjar, paper, residus del jardí,… La diferència amb els compostadores COMBOX és que aquests estan ecodissenyats.

Què significa ecodissenyat?

Significa que està fabricat amb materials 100% reciclats que provenen d’allò que es coneix amb les sigles RSU (residus sòlids urbans), el material resultante del qual és 100% reciclable. Aquests residus no tenen demanda per part de les indústries, motiu pel qual que no acabi reciclant-se. Amb el compostador COMBOX s’aprofiten i FLOWER contribueix una vegada més a tenir cura del medi ambient.

La tecnologia del Combox respon a una nova generació de cubs de compostatge ja que estan totalment fabricats sense peces de sujecció afegides. Això garanteix que el 100% del material de fabricació sigui reciclable a la vegada que té un format ecoeficient per al transport i embalatge: montatge fàcil i senzill.

LA DADA: Segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra cada COMBOX fabricat evita l’emissió de 38 kg de CO2 a la atmosfera.

COMBOX és el compostador ideal ja qu es pot deixat a l’aire lliure sense que es faci malvé,és fàcilment manipulable i accesible per la part superior per dipositar les restes orgàniques. I també bon accès per la part inferior per a extreure el compost.

El compostador COMBOX és modular, així que es pot construir a la mida més adequada per a totes les necessitats i emplaçaments. La mida mínima és un contenedor amb capacitat de 150 litres i pot arribar a 600 l.

COMBOX, molt més que un compostador: Els mòduls també poden usar-se com contenedors per a hort urbà i jardineres.

1 de juny de 2015